İş dünyasında çoğu zaman bir takımda daha fazla insanın olması, daha fazla kaynak, daha fazla ürün ve daha fazla özellik olacağı yanılgısına kapılırız. Bu bakış açısı tamamen yanlıştır diyemeyiz, ancak az olanın iyi bir şey olduğunu unuturuz.

Jeff Bezos’un Amazon’da çok önemli bir felsefesi vardır.

“Eğer bir takım iki pizza ile beslenemiyorsa, o takım çok büyüktür.”

Ringlemann Etkisi (Sosyal Kaytarma)

Genellikle çok fazla insandan oluşan büyük grupların daha fazla iş başardığını düşünürüz. Daha fazla insan daha fazla iş demektir. Bu çoğu durum için geçerli olsa da her zaman bu şekilde olmaz. işte “Ringlemann etkisi” ise bunun tam tersini savunur.

Ringlemann etkisi, bir grubun bireysel üyelerinin, grubun büyüklüğü arttıkça daha az ve daha üretken olma eğilimidir.

1913 senesinde Atların performansını araştıran bir mühendis, bir faytonu çeken iki atın performansının, tek bir atın performansının iki katı olmadığını farkediyor. Atlar üzerindeki bu deneyini bu sefer insanlar üzerinde yapmak istiyor.

Bir grup erkeğe halat çektirip her birinin harcadığı performansı ölçüyor. Birlikte halat çeken iki kişinin, tek başına çekerken harcadıkları performansının sadece %93 ‘ü oranında başarılı oluyorlar. Gruptaki kişi sayısı arttıkça, üç kişide %85, dört kişide %77 ve sekiz kişide bu performans %50’ye kadar düşüyor.

Şunu izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=ie86AKyBhPM

Psikologlar bu durumu şöyle açıklarlar; Ortak çaba durumunda, bireysel sorumluluğun etkisi daha azdır, bu yüzden her şeyi verme motivasyonu eksik kalır, kişisel katkıları ayırt edilemez.

Peki Neden Hala Ekipleri Büyütüyoruz?

Bir noktadan sonra özellikle şirketler belirli bir oranda finansal ve pazar başarısı elde ediyorlar ve işler bir noktadan sonra, işler ilk günlerde olduğu gibi çalışmıyor. Bu yüzden bir sorunla daha fazla insan ilgilenmeye başlıyor. Daha fazla insan, daha fazla zaman ve daha fazla bir kaynak, onları bir sonraki seviyeye taşımak için yardımcı olduğunu düşünüyorlar.

“Bir soruna daha fazla insan atamak fabrika zihniyetidir, yani daha fazla insan birşey üzerinde çalışırsa, sonuçta daha fazla çıktı anlamına gelir.”

Son olarak, bir soruna çok fazla insan ve kaynak ataması sonucunda fazla çalışılmış ancak az odaklı bir ürün elde edilir.