Camel Case

Camel case, isimlendirme türünde ilk harf küçük harf ile başlar ve sonraki her yeni sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır.

Örnek:

buttonPrimaryHover

Snake Case

Snake case, isimlendirme türünde her yeni sözcüğün arası ‘_’ (alt çizgi) ile ayrılır, ve her kelime küçük harf ile başlar.

Örnek:

button_primary_hover

Kebap Case

Kebap case, isimlendirme türünde ise her yeni sözcüğün arası ‘-‘ (tire) ile ayrılır, ve her kelime küçük harf ile başlar.

Örnek:

button-primary-hover

Pascal Case

PascalCase, isimlendirme türü ise camel case ile aynı sayılabilir, aralarındaki tek fark camel case ‘de ilk kelimenin ilk harfi küçük iken, Pascal case ‘de Her kelimenin ilk harfi büyük yazılır.

Örnek:

ButtonPrimaryHover

Upper Case

Upper case, isimlendirme türünde bütün kelimeler büyük harfle yazılır ve kelimelerin arası ‘_’ (alt çizgi) ile ayrılır.

Örnek:

BUTTON_PRIMARY_HOVER